Sản phẩm

Bánh Cao Cấp ÁNH NGUYỆT 480 gam

MSP: AN

Cơ cấu bánh cao cấp "Ánh Nguyệt" gồm có 6 bánh hảo hạng:
 

1-   Sầu riêng - Đậu xanh
2-   Dâu - Đậu xanh
3-   Xoài - Hạt sen
4-   Dứa - Hạt sen

5-   Mít - Hạt sen
6-   Cam - Hạt sen
 

Khối lượng tịnh: 480 gam

Chi tiết sản phẩm

Back to top
func