Sản phẩm

Bánh Cao Cấp NHẬT NGUYỆT 480 gam (Mẫu mới)

NN1

Cơ cấu bánh "Nhật Nguyệt" gồm có 6 bánh:
 

1-   Gà Quay Vi Cá
2-   Hải sâm hảo hạng
3-   Gà Đông tảo quay
4-   Jambon Bát bửu
5-   Vi cá Hải sâm
6-   Tôm Wasabi

Khối lượng tịnh: 480 gam

 

Chi tiết sản phẩm


Back to top
func