Sản phẩm

Bánh Cao Cấp THANH NGUYỆT 480 gam

MSP: Thanh Nguyet

Cơ cấu bánh "Thanh Nguyệt" gồm có 6 bánh hảo hạng:
1-   Lava Dừa dẽo - Hạt sen
2-   Lava Điều - Hạt sen
3-   Lava Hạnh nhận - Hạt sen
4-   Lava Dâu Tây - Hạt sen
5-   Lava Nho - Hạt sen
6-   Lava Mức chanh - Hạt sen


KLT: 480 gamChi tiết sản phẩm

Hộp Cao Cấp Thanh Nguyệt 480 gam

Back to top
func