Sản phẩm

Bánh Happy Phúc Lộc Thọ 600 gam (hỗn hợp hộp thiếc)

MSP:

Thành phần:
- BÁNH BISCUITS KEM HƯƠNG DÂU: Bột mì, đường, chất béo thực vật (shortening, dầu thực vật), mạch nha, tinh bột bắp, muối, chất tạo xốp (503(ii), 500(ii), 170(i)), hương (dâu, vani) tổng hợp, chất nhũ hóa (322(i), 481(i)), màu thực phẩm tổng hợp (allura red AC (129)), men.
- BÁNH BISCUITS KEM SÔ CÔ LA: Bột mì, đường, chất béo thực vật (shortening, dầu thực vật), 2.4% bột cacao, mạch nha,  tinh bột bắp, muối, chất tạo xốp (503(ii), 500(ii), 170(i)), chất nhũ hóa (322(i), 481(i)), hương (sô cô la, vani) tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (allura red AC (129)), men.
- BÁNH BISCUITS DỪA: Bột mì, đường, chất béo thực vật (shortening, dầu thực vật), mạch nha, tinh bột bắp, 1.2% sữa bột, 1% dừa sấy, chất tạo xốp (503(ii), 500(ii), 170(i)), muối, hương (dừa, vani) tổng hợp, chất nhũ hóa (322(i), 481(i)), men.
- BÁNH BISCUITS SỮA: Bột mì, đường, chất béo thực vật (shortening, dầu thực vật), mạch nha, 1% sữa bột, muối, chất tạo xốp (503(ii), 500(ii)), chất nhũ hóa (322(i)), hương ( sữa, vani) tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp ( beta-caroten 160a(i)).

Chi tiết sản phẩm

Back to top
func