Giới thiệuGhi chú:
1-   K.RD: Khối Nghiên cứu phát triển
2-   K.QA: Khối QA
3-   K.KD: Khối Kỹ thuật đầu tư
4-   K.MH: Khối Mua Hàng
5-   K.KT: Khối Tài chính kế toán
6-   K.KH: Khối kế hoạch và dịch vụ
7-   K.HC: Khối Hành chánh nhân sự
8-   K.BH: Khối Bán hàng
9-   K.MT: Khối Marketing
10-   BAN XK: Ban xuất khẩu
11-   NM BBC BH: Nhà máy Bibica Biên Hòa
12-   CTY BBC MĐ: Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông
13-   NM BBC HN: Nhà máy Bibica Hà Nội
14-   NPP: Nhà phân phối
15-   ĐNBH: Đội ngũ bán hàng
16-   SHOP: Cửa hàngBack to top
func