Giới thiệu

2016

Bằng khen huy chương giải bạc chất lượng quốc gia 2016

Bằng khen huy chương giải bạc chất lượng quốc gia 2016

2016

Huy chương giải Bạc Chất Lượng Quốc Gia 2016

Huy chương giải Bạc Chất Lượng Quốc Gia 2016

2016

Doanh nhân Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2016

Doanh nhân Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2016

2016

Doanh nhân Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2016

Doanh nhân Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2016

2016

Doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương

Doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương

2016

Huy chương Vàng vì Sức khoẻ cộng đồng

Huy chương Vàng vì Sức khoẻ cộng đồng

2016

Chứng nhận "Thương Hiệu Nổi Tiếng" vì người tiêu dùng

Chứng nhận "Thương Hiệu Nổi Tiếng" vì người tiêu dùng

2016

Chứng nhận "Top 5 Ngành hàng bánh kẹo"

Chứng nhận "Top 5 Ngành hàng bánh kẹo"

2016

Cúp vàng thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng

Cúp vàng thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng

2016

Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng

Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng

2016

Giải vàng thương hiệu an toàn vệ sinh thực phẩm

Giải vàng thương hiệu an toàn vệ sinh thực phẩm

2016

Chứng nhận "Thương Hiệu Mạnh Việt Nam"

Chứng nhận "Thương Hiệu Mạnh Việt Nam"

2016

Cúp Vàng thuơng hiệu chứng khoán uy tín

Cúp Vàng thuơng hiệu chứng khoán uy tín

2016

Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng

Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng

2016

Đạt thành tích "Chương trình bảo vệ trẻ em" tỉnh Đồng Nai

Đạt thành tích "Chương trình bảo vệ trẻ em" tỉnh Đồng Nai

2016

Chương trình bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em

Chương trình bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em

2016

Huy chương vàng " Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe”

Huy chương vàng " Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe”

2016

Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng

Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng

2016

Giải vàng thương hiệu an toàn vệ sinh thực phẩm

Giải vàng thương hiệu an toàn vệ sinh thực phẩm

2016

Chứng nhận "Thương Hiệu Mạnh Việt Nam"

Chứng nhận "Thương Hiệu Mạnh Việt Nam"

2016

Cúp Vàng thuơng hiệu chứng khoán uy tín

Cúp Vàng thuơng hiệu chứng khoán uy tín

2016

Tuyên dương Tổ chức - cá nhận thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế 2007

Tuyên dương Tổ chức - cá nhận thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế 2007

2016

Giải thưởng Sao Khuê 2006

Giải thưởng Sao Khuê 2006

Back to top
func